Naravne vrednote

Latest in Naravne vrednote

Rezmanov slap

Naravna vrednota se nahaja v naselju Ludranski Vrh v občini Črna na Koroškem. Spada med površinsko geomorfološko, hidrološko zvrst državnega pomena. Slap lahko najdemo na Ludranskem vrhu.  

Pudgarsko – cemprin

Naravna vrednota se nahaja v naselju Ludranski vrh v občini Črna na Koroškem. Spada med drevesno zvrst državnega pomena. Cemprin se je zaradi bolezni posušil, danes raste tam mlado drevo starega cemprina.  

Hermankovi lipi

Naravna vrednota se nahaja v naselju Leše v občini Prevalje. Spada med drevesno zvrst lokalnega pomena. Lipi večjih dimenzij rasteta v bližini kmetije Hermanko.  

Hermankov bor

Naravna vrednota se nahaja v naselju Leše v občini Prevalje. Spada med drevesno zvrst lokalnega pomena. Rdeči bor večjih dimenzij raste v bližini kmetije Hermanko.  

Korošova lipa

Naravna vrednota se nahaja v naselju Jamnica v občini Prevalje. Spada med drevesno zvrst lokalnega pomena. Lipa izjemnih dimenzij raste pri kmetiji Koroš.  

Pikovo – nagnoj

Naravna dediščina se nahaja v naselju Podpeca v občini Črna na Koroškem. Spada med drevesne zvrsti lokalnega pomena. Nagnoj izjemnih dimenzij raste v bližini planinskega doma na Pikovem.  

Pikovo – lipa

Naravna vrednota se nahaja v naselju Podpeca v občini črna na Koroškem. Spada med drevesne zvrsti lokalnega pomena. Lipa izrednih dimenzij rastev bližini doma na Pikovem.  

Rehtovi lipi

Naravna vrednota se nahaja v naselju Podkraj pri Mežici. Spada med drevesno zvrst državnega pomena. Lipi sta izjemnih dimenzij in rasteta pri kmetiji Reht.  

Šumec

Naravna vrednota se nahaja v naselju Podkraj pri Mežici. Spada med zoološko, ekosistemsko, botanično zvrst. Povirno barje leži zahodno od Mežice.  

Sv. Magdalena – lipe

Naravna vrednota se nahaja v naselju Javorje v občini Črna na Koroškem. Spada med drevesno zvrst državnega pomena. Lipa izrednih dimenzij raste pri cerkvi Sv. Magdalene.  

Juvanova lipa

Naravna vrednota se nahaja v naselju Javorje v občini Črna na Koroškem. Spada med drevesno zvrst lokalnega pomena. Lipa večjih dimenzij raste v bližini kmetije Juvan.  

Podkrižnikova lipa

Naravna vrednota se nahaja v naselju Javorje v občini Črna na Koroškem. Spada med drevesno zvrst lokalnega pomena. Lipa večjih dimenzij raste pri kmetiji Podkrižnik.  

Sveta Ana – lipi

Naravna vrednota se nahaja v naselju Koprivna v občini Črna na Koroškem. Spada med drevesno zvrst lokalnega pomena. Lipi rasteta pri cerkvi Sv. Ana.  

Končnikov drevored

Naravna vrednota se nahaja v naselju Topla v občini Črna na Koroškem. Spada med drevesno zvrst lokalnega pomena. Drevored gorskih javorov raste pri kmetiji Končnik.  

Končnikova lipa

Naravna vrednota se nahaja v naselju Topla v občini Črna na Koroškem. Spada med drevesno zvrst lokalnega pomena. Lipa raste v bližini kmetije Končnik.  

Topla – dolina

Naravna vrednota se nahaja v naselju Topla v občini Črna na Koroškem. Spada med zoološko zvrst državnega pomena. Zanimiva alpska dolina je prebivališče številnih ogroženih živalskih vrst.  

Burjakova stena

Naravna vrednota se nahaja v naselju Topla v občini Črna na Koroškem. Spada med površinsko geomorfološko zvrst lokalnega pomena. Slikovita skalna stena je tektonskega nastanka in jo najdemo v dolini Tople.  

Končnikova luža

Naravna vrednota se nahaja v naselju Ludranski Vrh v občini Črna na Koroškem. Spada med hidrološko, zoološko zvrst lokalnega pomena. Gozdno gorsko jezerce leži na severnem pobočju Krnesa.  

Pudgarsko – Veliki jesen

Naravna vrednota se nahaja v naselju Ludranski Vrh v občini Črna na Koroškem. Spada med drevesno zvrst državnega pomena. Na Pudgarskem raste jesen izjemnih dimenzij.  

Najevska lipa

Naravna vrednota se nahaja v naselju Ludranski Vrh v občini Črna na Koroškem. Spada med drevesno zvrst državnega pomena. Lipa izrednih dimenzij raste pri kmetiji Narovnik.  

Božičev slap

Naravna vrednota se nahaja v naselju Ludranski Vrh v občini Črna na Koroškem. Spada med površinsko geomorfološko, hidrološko zvrst lokalnega pomena. Slap lahko najdemo na levem pritoku Javorskega potoka.  

Zelen Breg – nahajališče mineralov

Naravna vrednota se nahaja v naselju Zelen breg v občini Ravne na Koroškem. Spada med geološko zvrst državnega pomena. Predstavlja nahajališče šorlita in muskovita.  

Jankova lipa

Naravna vrednota se nahaja v naselju Zelen Breg v občini Ravne na Koroškem. Spada med drevesno zvrst lokalnega pomena.  

Velika peč

Naravna vrednota se nahaja v naselju Zelen Breg v občini Ravne na Koroškem. Spada med površinsko geomorfološko zvrst lokalnega pomena. Skalni osamelec stoji na Šteknetovem vrhu.  

Jakobov križ – lipi

Naravna vrednota se nahaja v naselju Tolsti Vrh pri Ravnah na Koroškem. Spada med drevesno zvrst in je lokalnega pomena. Lipi večjih dimenzij rasteta v bližini Jakobovega križa.  

Pavšičeva lipa

Naravna vrednota se nahaja v naselju Podkraj v občini Ravne na Koroškem. Spada med drevesno zvrst lokalnega pomena. Lipa izjemnih dimenzij raste v bližini kmetije Pavšič.  

Večkova lipa

Naravna vrednota se nahaja v naselju Uršlja gora v občini Ravne na Koroškem. Spada med drevesno zvrst lokalnega pomena. Lipa je večjih dimenzij in raste pri kmetiji Veček.  

Lubencove lipe

Naravna vrednota se nahaja v naselju Uršlja gora v občini Ravne na Koroškem. Spada med drevesno zvrst in je lokalnega pomena. Lipe večjih dimenzij rastejo pri kmetiji Lubenc.  

Kosova lipa 1

Naravna vrednota se nahaja v naselju Uršlja gora. Spada med drevesno zvrst in je lokalnega pomena. Lipa raste v bližini kmetije Kos in je večjih dimenzij.  

Godčeve lipe

Naravna vrednota se nahaja v naselju Uršlja gora v občini Ravne na Koroškem. Spada med drevesno zvrst in je lokalnega pomena. Lipe rastejo v bližini kmetije Godec pod Uršljo goro in so izjemnih dimenzij.  

Dvornikove lipe

Naravna vrednota se nahaja v naselju Podgora v občini Ravne na Koroškem. Spada med drevesno zvrst lokalnega pomena. Lipi rasteta pri kmetiji Dvornik na Preškem vrhu in sta večjih dimenzij.  

Votla peč

Naravna vrednota se nahaja v naselju Ravne na Koroškem. Spada med površinsko geomorfološko ter geološko zvrst, lokalnega pomena. Predstavlja naravni most v strugi reke Meže.  

Lečnikovi lipi

Naravna enota se nahaja v naselju Tolsti Vrh pri Ravnah na Koroškem. Spada med drevesno zvrst in je lokalnega pomena. Lipi rasteta pri kmetiji Zgornji Lečnik in sta večjih dimenzij.  

Jama pri Votli peči pri Ravnah

Naravna vrednota se nahaja v naselju Ravne na Koroškem. Spada med podzemeljsko geomorfološko zvrst in je državnega pomena. Jama leži na desnem bregu reke Meže.  

Rezarjev kostanj

Naravna vrednota se nahaja v naselju Tolsti Vrh pri Ravnah na Koroškem. Spada med drevesno zvrst in je državnega pomena. Pri kmetiji Rezar raste pravi kostanj izjemnih dimenzij.  

Kotlje – lipi

Naravna vrednota se nahaja v naselju Kotlje v občini Ravne na Koroškem. Spada med drevesno zvrst in je lokalnega pomena. Lipa je večjih dimenzij in raste pri cerkvi v Kotljah.  

Zdovčeva lipa

Naravna vrednota se nahaja v naselju Kotlje v občini Ravne na Koroškem. Spada med drevesno zvrst državnega pomena. Lipa je večjih dimenzij pri kmetiji Zdovc.  

Sveti Mohor – lipa

Naravna enota se nahaja v naselju Podgora v občini Ravne na Koroškem. Spada med drevesno zvrst državnega pomena. Lipa je izjemnih dimenzij pri cerkvi sv. Mohorja.  

Kogovnikove lipe

Naravna vrednota se nahaja v naselju Podgora v občini Ravne na Koroškem. Spada med drevesno zvrst naravne enote državnega pomena. Predstavlja vetrni pas lip izjemnih dimenzij pri kmetiji Kogovnik.  

Rimski vrelec

Naravna vrednota se nahaja v naselju Kotlje v občini Ravne na Koroškem. Spada med geološko, hidrološko zvrst naravne enote lokalnega pomena. Predstavlja izvir mineralne vode v Kotljah.