Končnikova luža


Naravna vrednota se nahaja v naselju Ludranski Vrh v občini Črna na Koroškem. Spada med hidrološko, zoološko zvrst lokalnega pomena. Gozdno gorsko jezerce leži na severnem pobočju Krnesa.