Zelen Breg – nahajališče mineralov


Naravna vrednota se nahaja v naselju Zelen breg v občini Ravne na Koroškem. Spada med geološko zvrst državnega pomena. Predstavlja nahajališče šorlita in muskovita.