Končnikova lipa


Naravna vrednota se nahaja v naselju Topla v občini Črna na Koroškem. Spada med drevesno zvrst lokalnega pomena. Lipa raste v bližini kmetije Končnik.