Kulturne vrednote

Latest in kulturne vrednote

Leše pri Prevaljah – Praperjeva kašča

Kulturna dediščina se nahaja v naselju Leše v bližini Prevalj. Spada med stavbno dediščino iz 19. stoletja. Kašča je v kletnem delu zidana iz kamenja, v nadaljevanju je lesena, katero pokriva dvokapna skodlasta streha. Kašča ima tudi prešo. The cultural […]

Jamnica – Korošova kašča

Kulturna dediščina se nahaja v naselju Jamnica v občini Prevalje. Spada med stavbno dediščino iz 18. stoletja. Kašča je dvoetažni objekt s kamnitim kletnim delom in je pokrita s skodlami. V kašči je tudi lesena preša.      

Jamnica – Zvonikova kašča

Kulturna dediščina se nahaja v naselju Jamnica v občini Prevalje. Spada med stavbno dediščino iz 18. stoletja. Kašča je dvoetažni objekt, katerega klet je zidana s kamnom ter je pokrit s škodlami. V kašči je tudi lesena preša.    

Dolga Brda – Povhov mlin

Kulturna dediščina se nahaja v naselju Dolga Brda v bližini Prevalj. Spada med stavbno dediščino iz 19. stoletja. Skupina objektov predstavlja vodni mlin, stopa ter hiša, ki je prenovljena v apartma. Objekti so iz kamna in lesa ter pokriti s […]

Poljana – Štoparjev most

Kulturna dediščina se nahaja v naselju Poljana v občini Prevalje. Spada med stavbno dediščino iz 19. stoletja. Kamniti železniški viadukt je bil zgrajen na progi Maribor-Celovec v letu 1863. Značilno za njega so štirje stolpi, speljan je v ovinek in […]

Breg – Rudarski zaselek

Kulturna dediščina se nahaja v naselju Breg v občini Mežica. Spada med naselbinsko dediščino iz 19. stoletja. Skupino objektov predstavlja rudarski zaselek z tipičnimi objekti in napravami za rudarjenje.  

Leše pri Prevaljah – Popova kašča

Kulturna dediščina se nahaja v naselju Leše v občini Prevalje. Spada med stavbno dediščino iz 19. stoletja. Kašča je v kletnem delu zidana iz kamenja, ostali deli so leseni. Pokriva je dvokapnica s skodlami, deloma s pločevino.  

Mežica – Šola Partizanska 16

Kulturna dediščina se nahaja v naselju Mežica. Spada med stavbno dediščino iz 20. stoletja. Arhitekt monumentalno zasnovane šole je arhitekt Max Czeik (1926). Objekt je sestavljen iz več povezanih traktov s prizidano telovadnico. Objekt je trinadstropen, katerega fasada je okrašena […]

Mežica – Kivova fužina

Kulturna dediščina se nahaja v naselju Mežica. Spada med stavbno dediščino iz 18. stoletja. Objekt predstavlja zgradbo nekdanje fužine iz sredine 18. stoletja, v kateri je mogoče najti kovaško orodje.  

Mežica – Vodna žaga

Kulturna dediščina se nahaja v naselju Mežica. Spada med stavbno dediščino iz 18. stoletja. Kjer je včasih stala stara žaga, je danes nov objekt, v katerem je prav tako žaga – venecijanka, ki namesto vodnega kolesa uporablja svojo lastno turbino. […]

Podkraj pri Mežici – Mlačnikov Mlin

Kulturna dediščina se nahaja v naselju Podkraj pri Mežici. Spada med stavbno dediščino iz 18. stoletja. Vodni mlin je ohranjen in viden na kraju samem.  

Mežica – Cerkev Sv. Jakoba

Kulturna dediščina se nahaja v naselju Mežica. Spada med sakralno stavbno dediščino iz srednjega veka. Predhodnica zdajšnje cerkve je iz leta 1154. Zdajšnjo cerkev so postavili po načrtih italijanskega gradbenega mojstra Pietrija Rudolfa iz Velikovca. Oltarji so iz druge polovice […]

Koprivna – Cerkev sv. Ane

Kulturna dediščina se nahaja v naselju Koprivna v občini Črna na Koroškem. Spada med sakralno stavbno dediščino iz srednjega veka (1000 – 1500). Enoladijska gotska cerkev je iz 15. stoletja.  

Topla – Domačija Topla 11 in 12

Kulturna dediščina se nahaja v naselju Topla v občini Črna na Koroškem. Spada med stavbno dediščino iz 18. stoletja. Domačija je sestavljena iz zidane nadstropne zidane hiše, ki je podkletena, gospodarskega poslopja in kašče.  

Topla – Domačija Topla 4 in 5

Kulturna dediščina se nahaja v naselju Topla v občini Črna na Koroškem. Spada med stavbno dediščino iz 17. stoletja. Domačija je sestavljena iz nadstropne zidane hiše, gospodarskega poslopja in kašče.  

Topla – Domačija Topla 3

Kulturna dediščina se nahaja v naselju Topla v občini Črna na Koroškem. Spada med stavbno dediščino iz 19. stoletja. Domačija je sestavljena iz pritlične zidane hiše, gospodarskega poslopja, dvojnega kozolca, kašče, stavbnega mlina in žage.  

Javorje – Mežnar’s Chapel

The cultural heritage is the settlement Javorje in Črna na Koroškem. It belongs to the sacred architectural heritage from the 20th century. The chapel was built in the first half of the 20th century. Its inside was painted by the […]

Javorje – Cerkev sv. Marije Magdalene

Kulturna dediščina se nahaja v naselju Javorje v občini Črna na Koroškem. Spada med sakralno stavbno dediščino iz srednjega veka (1000-1500). Cerkev je prvič omenjena v 14. stoletju in je kasneje bila večkrat prezidana. Danes ima baročno podobo iz 18. […]

Javorje na Koroškem – Pikova kašča

Kulturna dediščina se nahaja v naselju Javorje v občini Črna na Koroškem. Spada med stavbno dediščino 19. stoletja. Kašča je deloma grajena v kletnem delu iz kamna in v dvoetažnem delu iz lesa. Pokriva jo skodlasta streha.  

Javorje – cerkev sv. Jošta

Kulturna dediščina se nahaja v naselju Javorje v občini Črna na Koroškem. Spada med sakralno stavbno dediščino iz 17. stoletja. Podružnična cerkev je zasnovana kot enoladijska cerkev, ki ima zvonik s šivanimi robovi. Oprema je iz 18. in 19. stoletja […]

Podpeca – Cerkev sv. Helene

Kulturna dediščina se nahaja v naselju Podpeca v občini Črna na Koroškem. Spada med sakralno stavbno dediščino iz srednjega veka. Predstavlja gotsko cerkev iz 15. stoletja, ki ima fasado okrašeno z dekorativno gotsko poslikavo.  

Mušenik – Graščina

Kulturna dediščina se nahaja v naselju Črna na Koroškem. Spada med stavbno dediščino iz 18. stoletja. Značilno za stavbo je ohranitev osnovnih značilnosti baročne arhitekture. Enonadstropna prosto stoječa stavba je bila nekoč last grofov Thurn-Valssasina.  

Črna na Koroškem – Hiša Center 104

Kulturna dediščina se nahaja v naselju Črna na Koroškem. Spada med stavbno dediščino iz 19. stoletja. Hiša stoji v centru naselja. Njena sedemosno obcestno fasado členi pravokoten portal z letnico 1850.  

Ludranski vrh – Znamenje pod Najevsko lipo

Kulturna dediščina se nahaja v naselju Ludranski Vrh v občini Črna na Koroškem. Spada med sakralno stavbno dediščino iz 18. stoletja. Znamenje predstavlja stebrno baročno znamenje, ki ga členijo štiri niše z ohranjenimi originalnimi poslikavami.  

Ludranski vrh – Domačija Ludranski vrh 20 in 21

Kulturna dediščina se nahaja v naselju Ludranski Vrh v občini Črna na Koroškem. Spada med stavbno dediščino iz 18. stoletja. Dediščino predstavlja več objektov v gruči, kjer izstopa pritlična, zidana, dekorativno poslikana hiša iz 18. stoletja. Za domačijo je prav […]

Črna na Koroškem – Cerkev sv. Ožbolta

Kulturna dediščina se nahaja v naselju Črna na Koroškem. Spada med sakralno stavbno dediščino iz srednjega veka (1000-1500). Župnijska cerkev predstavlja enoladijsko neoromansko stavbo, ki je bila zgrajena na pogorišču stare cerkve. Oprema cerkve je baročna.  

Črna na Koroškem – Župnišče

Kulturna dediščina se nahaja v naselju Črna na Koroškem. Spada med stavbno dediščino iz 16. in 17 stoletja. Župnišče predstavlja enonadstropna stavba s šestosno glavno fasado. V kasnejši dobi je bil na vzhodni strani dograjen prizidek.  

Črna na Koroškem – Rudarski muzej

Kulturna dediščina se nahaja v naselju Črna na Koroškem. Spada med stavbno dediščino iz 20. stoletja. Zbirka starih rudarskih strojev in naprav je postavljena na parkovni lokaciji v centru Črne. Zbirko dopolnjujejo tudi umetniške stvaritve – skulpture rudarjev.  

Zelen Breg – Račlova kašča

Kulturna dediščina se nahaja v naselju Zelen Breg v občini Ravne na Koroškem. Spada med stavbno dediščino iz 19. stoletja. Objekt predstavlja dvonadstropno kaščo, ki je v kletnem delu grajena iz kamna. Značilno za njo je , da ima bogato […]

Tolsti vrh pri Ravnah na Koroškem – Kvasnikova hiša

Kulturna dediščina se nahaja v naselju Tolsti Vrh pri Ravnah na Koroškem. Spada med stavbno dediščino iz 19. stoletja. Objekt predstavlja pritlična hiša podolžnega tlorisa. Hiša je krita s strmo dvokapno skodlasto streho. V hiši je ohranjena notranjščina. Gradbeni material […]

Preški vrh-arheološko najdišče Turške šance

Kulturna dediščina se nahaja v naselju Preški Vrh. Spada med arheološko dediščino iz srednjega veka (1000-1500). Arheološko najdišče predstavljajo ostanki protiturških objektov v smislu obrambnega jarka ter dveh obrambnih stolpov v obliki kroga , dveh stolpov v obliki kvadrata in […]

Dobrije – Spomenik Franju Malgaju

Kulturna dediščina se nahaja v naselju Dobrije pri Ravnah na Koroškem. Spada med memorialno dediščino iz 20. stoletja. Predstavlja spominski objekt Franju Malgaju in njegovim borcem, ki so padli v boju za severno mejo 1919. Prvoten spomenik, ki je stal […]

Ravne na Koroškem – Dvorec Javornik

Kulturna dediščina se nahaja v naselju Ravne na Koroškem. Spada med stavbno dediščino iz 16. stoletja. Poznorenesančen dvorec je nadstropne izvedbe ter ga pokriva štirikapna streha. Dvorec je iz 16. stoletja, vendar je bil predelan v letu 1920.  

Tolsti Vrh pri Ravnah na Koroškem – Rutnikova kapela

  Kulturna dediščina se nahaja v naselju Tolsti Vrh pri Ravnah na Koroškem. Spada med sakralno stavbno dediščino iz 20. stoletja. Kapela je delo domačega rezbarja Gregorja Lipovnika iz leta 1925. Zanjo je značilen lesen zvonik, oltar, postaje križevega potu. […]

Kotlje – Cerkev sv. Marjete

Kulturna dediščina se nahaja v naselju Kotlje. Spada med zvrst sakralne stavbne dediščine iz leta srednjega veka (1000-1500). Za cerkev je značilen mogočni zvonik, vzhodna lopa ter kapela. Ob cerkvi se nahaja pokopališče z obzidjem, kjer je pokopan Prežihov Voranc. […]

Preški Vrh – Prežihova bajta

Kulturna dediščina se nahaja v naselju Preški Vrh. Spada med stavbno dediščino iz 19. stoletja. Stavba predstavlja značilno koroško cimprano hišo iz leta 1812, kjer je živel slovenski pisatelj Lovro Kuhar – Prežihov Voranc v obdobju od 1898-1950. Hiša je […]

Podgora pri Kotljah – Cerkev sv. Mohorja in Fortunata

Kulturna dediščina se nahaja v naselju Podgora v bližini Raven na Koroškem. Spada med zvrst sakralne stavbne dediščine iz srednjega veka (1000-1500). Stavba predstavlja enoladijsko cerkev z zvezdasto obokanim prezbiterijem in zvonikom. Cerkev je bila pred vhodno fasado v 18. […]