Ludranski vrh – Znamenje pod Najevsko lipo


Kulturna dediščina se nahaja v naselju Ludranski Vrh v občini Črna na Koroškem. Spada med sakralno stavbno dediščino iz 18. stoletja. Znamenje predstavlja stebrno baročno znamenje, ki ga členijo štiri niše z ohranjenimi originalnimi poslikavami.