Črna na Koroškem – Rudarski muzej


Kulturna dediščina se nahaja v naselju Črna na Koroškem. Spada med stavbno dediščino iz 20. stoletja. Zbirka starih rudarskih strojev in naprav je postavljena na parkovni lokaciji v centru Črne. Zbirko dopolnjujejo tudi umetniške stvaritve – skulpture rudarjev.