Zelen Breg – Račlova kašča


Kulturna dediščina se nahaja v naselju Zelen Breg v občini Ravne na Koroškem. Spada med stavbno dediščino iz 19. stoletja. Objekt predstavlja dvonadstropno kaščo, ki je v kletnem delu grajena iz kamna. Značilno za njo je , da ima bogato oblikovane lesene detajle kot so konzole, stebre in ograjo ganka.