Breg – Rudarski zaselek


Kulturna dediščina se nahaja v naselju Breg v občini Mežica. Spada med naselbinsko dediščino iz 19. stoletja. Skupino objektov predstavlja rudarski zaselek z tipičnimi objekti in napravami za rudarjenje.