Tolsti vrh pri Ravnah na Koroškem – Lečnikova kapelica


Kulturna dediščina se nahaja v naselju Tolsti Vrh pri Ravnah na Koroškem. Spada med sakralno stavbno dediščino iz 18. stoletja. Kapelica je grajena iz kamna in je pokrita z dvokapno skrilnato streho.