Tolsti vrh pri Ravnah na Koroškem – Kvasnikova hiša


Kulturna dediščina se nahaja v naselju Tolsti Vrh pri Ravnah na Koroškem. Spada med stavbno dediščino iz 19. stoletja. Objekt predstavlja pritlična hiša podolžnega tlorisa. Hiša je krita s strmo dvokapno skodlasto streho. V hiši je ohranjena notranjščina. Gradbeni material hiše je delno les, delno kamen.