Podgora pri Kotljah – Cerkev sv. Mohorja in Fortunata


Kulturna dediščina se nahaja v naselju Podgora v bližini Raven na Koroškem. Spada med zvrst sakralne stavbne dediščine iz srednjega veka (1000-1500). Stavba predstavlja enoladijsko cerkev z zvezdasto obokanim prezbiterijem in zvonikom. Cerkev je bila pred vhodno fasado v 18. stoletju predelana v smislu izgradnje nove ladje na temeljih srednjeveške. Členijo jo šilastoločne odprtine. V notranjščini so trije neogotski oltarji.