Kotlje – Cerkev sv. Marjete


Kulturna dediščina se nahaja v naselju Kotlje. Spada med zvrst sakralne stavbne dediščine iz leta srednjega veka (1000-1500). Za cerkev je značilen mogočni zvonik, vzhodna lopa ter kapela. Ob cerkvi se nahaja pokopališče z obzidjem, kjer je pokopan Prežihov Voranc. V cerkvi so trije oltarji Mersijeve delavnice.