Mušenik – Graščina


Kulturna dediščina se nahaja v naselju Črna na Koroškem. Spada med stavbno dediščino iz 18. stoletja. Značilno za stavbo je ohranitev osnovnih značilnosti baročne arhitekture. Enonadstropna prosto stoječa stavba je bila nekoč last grofov Thurn-Valssasina.