Tolsti vrh pri Ravnah na Koroškem – Ivatova kapelica


Kulturna dediščina se nahaja v naselju Tolsti Vrh pri Ravnah na Koroškem. Spada med sakralno stavbno dediščino iz 19. stoletja. Kapelica je zaprtega tipa in jo členi segmentarno zaključen vhod.