Leše pri Prevaljah – Popova kašča


Kulturna dediščina se nahaja v naselju Leše v občini Prevalje. Spada med stavbno dediščino iz 19. stoletja. Kašča je v kletnem delu zidana iz kamenja, ostali deli so leseni. Pokriva je dvokapnica s skodlami, deloma s pločevino.