Črna na Koroškem – Hiša Center 104


Kulturna dediščina se nahaja v naselju Črna na Koroškem. Spada med stavbno dediščino iz 19. stoletja. Hiša stoji v centru naselja. Njena sedemosno obcestno fasado členi pravokoten portal z letnico 1850.