Mežica – Cerkev Sv. Jakoba


Kulturna dediščina se nahaja v naselju Mežica. Spada med sakralno stavbno dediščino iz srednjega veka. Predhodnica zdajšnje cerkve je iz leta 1154. Zdajšnjo cerkev so postavili po načrtih italijanskega gradbenega mojstra Pietrija Rudolfa iz Velikovca. Oltarji so iz druge polovice 19. stoletja.