Javorje – Cerkev sv. Marije Magdalene


Kulturna dediščina se nahaja v naselju Javorje v občini Črna na Koroškem. Spada med sakralno stavbno dediščino iz srednjega veka (1000-1500). Cerkev je prvič omenjena v 14. stoletju in je kasneje bila večkrat prezidana. Danes ima baročno podobo iz 18. stoletja.