Mežica – Kivova fužina


Kulturna dediščina se nahaja v naselju Mežica. Spada med stavbno dediščino iz 18. stoletja. Objekt predstavlja zgradbo nekdanje fužine iz sredine 18. stoletja, v kateri je mogoče najti kovaško orodje.