Leše pri Prevaljah – Praperjeva kašča


Kulturna dediščina se nahaja v naselju Leše v bližini Prevalj. Spada med stavbno dediščino iz 19. stoletja. Kašča je v kletnem delu zidana iz kamenja, v nadaljevanju je lesena, katero pokriva dvokapna skodlasta streha. Kašča ima tudi prešo.

The cultural heritage is in the settlement Leše near Prevalje. It belongs to the architectural heritage from the 19th century. The granary’s basement is made of bricks, the rest of it is made of wood. It has a clapboard gable roof and a press.