Področja dela

Pravno svetovanje za nevladne organizacije

Svetujemo pri sestavi in sestavljamo:
1. ustanovne in ostale akte za zavode, društva in ostale nevladne organizacije,
2. notranje akte nevladnih organizacij kot npr. poslovniki, pravilniki,….
3. avtorske, podjemne in pogodbe o poslovodenju, sponzorkse, donatorske pogodbe,…
4. pridobivamo status v javnem interesu,
5. pridobivamo status socialnega podjetja,
6. nudimo pravno pomoč v upravnih postopkih in postopkih upravnih nadzorov
7. nudimo pravno pomoč pri reševanju medsebojnih sporov,
8. vodimo pritožbene postopke zoper upravne akte in odločitve raznih komisij.

Izvajamo tudi aktivnosti na področju projektnega svetovanja. V okviru tega našim naročnikom:
1. promocija in razvoj turizma
2. izberemo primeren razpis,
3. poiščemo projektne partnerje,
4. razvijemo projektno idejo,
5. napišemo projektno prijavo,
6. vodimo projekt in
7. izdelamo evalvacijo zaključnega projekta.