Božičev slap


Naravna vrednota se nahaja v naselju Ludranski Vrh v občini Črna na Koroškem. Spada med površinsko geomorfološko, hidrološko zvrst lokalnega pomena. Slap lahko najdemo na levem pritoku Javorskega potoka.