Rimski vrelec


Naravna vrednota se nahaja v naselju Kotlje v občini Ravne na Koroškem. Spada med geološko, hidrološko zvrst naravne enote lokalnega pomena. Predstavlja izvir mineralne vode v Kotljah.