Kotlje – lipi


Naravna vrednota se nahaja v naselju Kotlje v občini Ravne na Koroškem. Spada med drevesno zvrst in je lokalnega pomena. Lipa je večjih dimenzij in raste pri cerkvi v Kotljah.