Kogovnikove lipe


Naravna vrednota se nahaja v naselju Podgora v občini Ravne na Koroškem. Spada med drevesno zvrst naravne enote državnega pomena. Predstavlja vetrni pas lip izjemnih dimenzij pri kmetiji Kogovnik.