Šumec


Naravna vrednota se nahaja v naselju Podkraj pri Mežici. Spada med zoološko, ekosistemsko, botanično zvrst. Povirno barje leži zahodno od Mežice.