Rehtovi lipi


Naravna vrednota se nahaja v naselju Podkraj pri Mežici. Spada med drevesno zvrst državnega pomena. Lipi sta izjemnih dimenzij in rasteta pri kmetiji Reht.