Jama pri Votli peči pri Ravnah


Naravna vrednota se nahaja v naselju Ravne na Koroškem. Spada med podzemeljsko geomorfološko zvrst in je državnega pomena. Jama leži na desnem bregu reke Meže.