Najevska lipa


Naravna vrednota se nahaja v naselju Ludranski Vrh v občini Črna na Koroškem. Spada med drevesno zvrst državnega pomena. Lipa izrednih dimenzij raste pri kmetiji Narovnik.