Končnikov drevored


Naravna vrednota se nahaja v naselju Topla v občini Črna na Koroškem. Spada med drevesno zvrst lokalnega pomena. Drevored gorskih javorov raste pri kmetiji Končnik.