Votla peč


Naravna vrednota se nahaja v naselju Ravne na Koroškem. Spada med površinsko geomorfološko ter geološko zvrst, lokalnega pomena. Predstavlja naravni most v strugi reke Meže.