Burjakova stena


Naravna vrednota se nahaja v naselju Topla v občini Črna na Koroškem. Spada med površinsko geomorfološko zvrst lokalnega pomena. Slikovita skalna stena je tektonskega nastanka in jo najdemo v dolini Tople.