Rezmanov slap


Naravna vrednota se nahaja v naselju Ludranski Vrh v občini Črna na Koroškem. Spada med površinsko geomorfološko, hidrološko zvrst državnega pomena. Slap lahko najdemo na Ludranskem vrhu.