Pudgarsko – cemprin


Naravna vrednota se nahaja v naselju Ludranski vrh v občini Črna na Koroškem. Spada med drevesno zvrst državnega pomena. Cemprin se je zaradi bolezni posušil, danes raste tam mlado drevo starega cemprina.