Hermankov bor


Naravna vrednota se nahaja v naselju Leše v občini Prevalje. Spada med drevesno zvrst lokalnega pomena. Rdeči bor večjih dimenzij raste v bližini kmetije Hermanko.