Pudgarsko – Veliki jesen


Naravna vrednota se nahaja v naselju Ludranski Vrh v občini Črna na Koroškem. Spada med drevesno zvrst državnega pomena. Na Pudgarskem raste jesen izjemnih dimenzij.