Večkova lipa


Naravna vrednota se nahaja v naselju Uršlja gora v občini Ravne na Koroškem. Spada med drevesno zvrst lokalnega pomena. Lipa je večjih dimenzij in raste pri kmetiji Veček.