Zdovčeva lipa


Naravna vrednota se nahaja v naselju Kotlje v občini Ravne na Koroškem. Spada med drevesno zvrst državnega pomena. Lipa je večjih dimenzij pri kmetiji Zdovc.