Velika peč


Naravna vrednota se nahaja v naselju Zelen Breg v občini Ravne na Koroškem. Spada med površinsko geomorfološko zvrst lokalnega pomena. Skalni osamelec stoji na Šteknetovem vrhu.