Lečnikovi lipi


Naravna enota se nahaja v naselju Tolsti Vrh pri Ravnah na Koroškem. Spada med drevesno zvrst in je lokalnega pomena. Lipi rasteta pri kmetiji Zgornji Lečnik in sta večjih dimenzij.