Naravne vrednote

Rezmanov slap

Naravna vrednota se nahaja v naselju Ludranski Vrh v občini Črna na Koroškem. Spada med površinsko geomorfološko, hidrološko zvrst državnega pomena. Slap lahko najdemo na Ludranskem vrhu.  

Pudgarsko – cemprin

Naravna vrednota se nahaja v naselju Ludranski vrh v občini Črna na Koroškem. Spada med drevesno zvrst državnega pomena. Cemprin se je zaradi bolezni posušil, danes raste tam mlado drevo starega cemprina.  

Hermankovi lipi

Naravna vrednota se nahaja v naselju Leše v občini Prevalje. Spada med drevesno zvrst lokalnega pomena. Lipi večjih dimenzij rasteta v bližini kmetije Hermanko.  

Hermankov bor

Naravna vrednota se nahaja v naselju Leše v občini Prevalje. Spada med drevesno zvrst lokalnega pomena. Rdeči bor večjih dimenzij raste v bližini kmetije Hermanko.  

Korošova lipa

Naravna vrednota se nahaja v naselju Jamnica v občini Prevalje. Spada med drevesno zvrst lokalnega pomena. Lipa izjemnih dimenzij raste pri kmetiji Koroš.  

Pikovo – nagnoj

Naravna dediščina se nahaja v naselju Podpeca v občini Črna na Koroškem. Spada med drevesne zvrsti lokalnega pomena. Nagnoj izjemnih dimenzij raste v bližini planinskega doma na Pikovem.  

Pikovo – lipa

Naravna vrednota se nahaja v naselju Podpeca v občini črna na Koroškem. Spada med drevesne zvrsti lokalnega pomena. Lipa izrednih dimenzij rastev bližini doma na Pikovem.  

Rehtovi lipi

Naravna vrednota se nahaja v naselju Podkraj pri Mežici. Spada med drevesno zvrst državnega pomena. Lipi sta izjemnih dimenzij in rasteta pri kmetiji Reht.  

Šumec

Naravna vrednota se nahaja v naselju Podkraj pri Mežici. Spada med zoološko, ekosistemsko, botanično zvrst. Povirno barje leži zahodno od Mežice.  

Sv. Magdalena – lipe

Naravna vrednota se nahaja v naselju Javorje v občini Črna na Koroškem. Spada med drevesno zvrst državnega pomena. Lipa izrednih dimenzij raste pri cerkvi Sv. Magdalene.