kulturne vrednote

Leše pri Prevaljah – Praper’s Granary

Kulturna dediščina se nahaja v naselju Leše v bližini Prevalj. Spada med stavbno dediščino iz 19. stoletja. Kašča je v kletnem delu zidana iz kamenja, v nadaljevanju je lesena, katero pokriva dvokapna skodlasta streha. Kašča ima tudi prešo. The cultural […]

Jamnica – Koroš’s Granary

The cultural heritage is in the settlement Jamnica in Prevalje. It belongs to the architectural heritage from the 18th century. The granary is a two-level building, its basement is made of bricks and has a shingle roof and a wooden […]

Dolga Brda – Povhov mlin (Povh’s Mill)

The cultural heritage is in the settlement Dolga Brda near Prevalje. It belongs to the architectural heritage from the 19th century. The group of buildings represents a water mill, a “stopa” and a house which was renovated as an apartment. […]

Poljana – Štoparjev most (Štopar’s Bridge)

The kultural heritage is in the settlement Poljana in Prevalje. It belongs to the architectural heritage from the 19th century. The stone railway viaduct was built on the route Maribor-Klagenfurt in 1863. It has four columns, is routed in a […]

Breg – Mining Hamlet

The cultural heritage is in the settlement Breg in Mežica. It belongs to the settlement heritage from the 19th century. The mining hamlet consists of typical mining buildings and machines.

Mežica – School Partizanska 16

The cultural heritage is in the settlement Mežica. It belongs to the architectural heritage from the 20th century. The school is monumentally designed by Max Czeik (1926). It has many connected passages with an adjoining gym. The building has three […]

Mežica – Kivova fužina

The cultural heritage is in the settlement Mežica. It belongs to the architectural heritage from the 18th century. It is a building of the old iron works from the middle of the 18th century where we can see blacksmith tools.