Hermankovi lipi


Naravna vrednota se nahaja v naselju Leše v občini Prevalje. Spada med drevesno zvrst lokalnega pomena. Lipi večjih dimenzij rasteta v bližini kmetije Hermanko.