Juvanova lipa


Naravna vrednota se nahaja v naselju Javorje v občini Črna na Koroškem. Spada med drevesno zvrst lokalnega pomena. Lipa večjih dimenzij raste v bližini kmetije Juvan.